Wat kan een kinder- en jongerencoach voor je betekenen?

27/05/2021 - 18:51

Veelgestelde vragen kinder- en jongerencoach

Op 29 april verscheen een interview met mij op de website www.guido.be.

Hier alvast ook het interview.

Wat kan een jongerencoach voor jou betekenen?

De nieuwsberichten liegen er niet om. Corona heeft als een hakbijl ingeslagen op kinderen en jongeren. Kinder- en jeugdpsychiatrie kampt met overvolle wachtlijsten. Psychologen worden overbevraagd. Toch zijn er nog paden die bewandeld kunnen worden om mentaal welzijn te verhogen: kinder- en jongerencoaches, zoals het project HET NOORDERLICHT van Inge De Paepe.

"Kinder- en jongerencoaches staan klaar om kinderen en jongeren te begeleiden naar een sterke versie van zichzelf," aldus Inge De Paepe. "Coaches zijn geen erkende hulpverleners en daardoor is er wildgroei op de markt. Maar met een beetje zoekwerk vind je een goed opgeleide coach die de nodige knowhow heeft om met jou of jouw kinderen aan de slag te gaan. Elke coach heeft een eigen manier van werken en eigen expertise. Het is belangrijk een coach te vinden met een expertise die aansluit bij wat je zoekt."

Vertel eens iets over jezelf?

Inge De Paepe: Ik ben Inge, geboren in 1973. Ik maakte al als jong meisje de keuze voor het onderwijs. Eerst wou ik kleuterleidster worden, nadien leerkracht lager onderwijs maar in het secundair onderwijs groeide mijn voorliefde voor wiskunde. In 1995 beëindigde ik mijn universitaire studies Wiskunde optie Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Gent en behaalde daarnaast ook mijn pedagogisch diploma (aggregaat). Daarna gaf ik verschillende jaren les in het secundair onderwijs in diverse richtingen. In 2002 kon ik starten in de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs. ​Als lerarenopleider had ik een goede mix gevonden tussen het lesgeven en begeleiden van studenten. Ik heb studenten zien groeien in hun kijken naar wiskunde, in hun aanpak én als persoon. Meer en meer haalde ik vooral voldoening uit het praten en begeleiden van jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling.

Je voeling met kinderen komt echter niet alleen door je onderwijsachtergrond?

​Inge De Paepe: In 2001 werd ik mama van onze eerste tweeling, twee jongens: Torben en Kobe. In 2004 volgde onze tweede tweeling, 2 meisjes: Jutta en Nala. Mama zijn van 4 kinderen is een verrijkende ervaring. Het is fantastisch om peuters te zien opgroeien tot zelfstandige kleuters, lagereschoolkinderen en jongvolwassenen. Als ouder is het een proces van vallen en opstaan, van vasthouden en loslaten, van geven en nemen. In 2016 koos ik er bewust voor een stap terug te zetten uit de lerarenopleiding om meer tijd te maken voor ons gezin. Meer tijd voor onze kinderen was verrijkend voor hen, maar ook voor mij. Ik merkte hoe belangrijk het is om te praten en voor elkaar klaar te staan. Daardoor werd het voor mij steeds duidelijker dat coachen mij veel voldoening geeft. Ik vind het fantastisch om te zien hoe ik als coach kinderen, jongeren en jongvolwassenen kan helpen om persoonlijk te groeien. Ik besliste daarom om een coachopleiding te volgen en van coaching mijn beroep te maken. Ondertussen ben ik een gecertificeerd coach. Ik volgde de opleiding ‘Integrale coach Essentials’ bij YourCoach en volg nu de vervolgopleiding ‘Integrale coach Professional’.

Waarom zijn die opleidingen belangrijk?

Inge De Paepe: Ik vind het heel boeiend om opleidingen te volgen. Het zorgt voor nieuwe inzichten, nieuwe technieken. De link met pedagogische visies zijn zeer duidelijk aanwezig. De pedagogische expertise die ik meer dan 20 jaar heb opgebouwd binnen het onderwijs geven me een goede bagage voor het begeleiden van kinderen en jongeren. Als coach ga ik samen met hen op zoek naar de taal die het beste bij hen aansluit en van daaruit gaan we op zoek naar de kracht die hen helpt om zelf dingen te veranderen. Iedereen is anders, elke aanpak is anders. Dit sluit nauw aan bij de pedagogische visie Reggio Emilia van Loris Malaguzzi. Reggio Emilia stelt het kind centraal en ziet hem of haar als regisseur van zijn eigen leerproces. Ook binnen coaching stel ik kinderen en jongeren centraal en ga ik, binnen hun eigen interesses, mogelijkheden en talenten, samen met hen op zoek naar veranderingen vanuit hun eigen kunnen. Ik gebruik de nieuwsgierigheid van het kind of de jongere om zichzelf beter te leren kennen en deze kennis te gebruiken om zichzelf sterker te maken vanuit hun eigen kracht. Door net deze eigen kracht te gebruiken, zal het veranderingsproces een oplossing op lange termijn bieden. Volgens Malaguzzi uiten kinderen zich in 100 talen. Hiermee bedoelt hij alle verschillende vormen van verbale en non-verbale communicatie van kinderen en jongeren met hun omgeving. In de coaching wil ik luisteren naar deze talen en de kinderen en jongeren begeleiden in het oefenen van deze talen om hen zo te helpen vanuit hun eigen kunnen belangrijke vaardigheden te ontwikkelen, zoals sensitiviteit, flexibiliteit en empathie. Ik citeer hier graag de woorden van Loris Malaguzzi uit 2010: “Een kind bestaat uit honderd: honderd talen, honderd handen, honderd manieren om te spelen, kijken, voelen. Een kind heeft honderd werelden om te ontdekken.” Kinderen en ook jongeren zijn krachtige wezens en deze kracht vormt de basis van coaching. Een coach kan helpen om doelen te stellen en te realiseren. Een coach haalt het beste in iedereen naar boven door te geloven in de jongere en in zijn of haar kracht om zich te ontwikkelen. Een coach kan helpen om net dat zetje te geven dat je nodig hebt. Deze gezamenlijke zoektocht maakt het boeiend voor beide partijen.

Wat vind je van de beeldvorming rond mentale gezondheidszorg?

Inge De Paepe: Ik vind het heel jammer dat mentale gezondheidszorg nog steeds een negatief beeld met zich meedraagt. Als iemand een been breekt, dan twijfelt niemand aan het lijden van deze persoon. Als iemand zegt dat hij niet kan functioneren door stress, dan wordt dit weggelachen. Aan kinderen of jongeren die het mentaal moeilijk hebben, zie je uiterlijk niets. Ze voelen zich niet goed, maar moeten meteen ook opboksen tegen het ongeloof van anderen, wat hun genezingsproces niet ten goede komt. Door dit negatief beeld is er jammer genoeg een grote drempel voor kinderen en jongeren of hun ouders om de stap naar een coach of begeleiding te zetten. Het wordt gezien als een soort falen van zichzelf. Ik zou graag willen benadrukken dat begeleiding zoeken net een vorm van sterkte is, het is voor jezelf zorgen. Je hoeft ook geen problemen te hebben om naar een coach te gaan. Vergelijk naar een coach gaan met een kinesist bezoeken die je helpt om je conditie op te bouwen, maar dan je mentale conditie. Praten helpt en ik geloof heel sterk in groei. Hoe zwaar jouw knoop ook weegt, hoe moeilijk je het even hebt, weet dat het licht steeds komt met een prachtige verrassende schoonheid.

Wat kan kinder- en jongerencoaching toevoegen aan schoolse leerlingenbegeleiding?

Inge De Paepe: De initiatieven die scholen nemen om hun leerlingen zo maximaal mogelijk te begeleiden, zijn heel waardevol, maar ook leerlingenbegeleiding heeft zijn beperking in tijd en ruimte. Het is ook niet eerlijk om de volle begeleiding bij de leerkrachten te leggen. De uitdagingen waar leerkrachten voor staan zijn de laatste jaren zeer sterk gestegen. Leerkrachten geven het beste van zichzelf om leerlingen zowel inhoudelijk als persoonlijk te ondersteunen, maar we kunnen niet verwachten dat alle leerkrachten ook nog binnen het klasgebeuren elke leerling individueel gaan begeleiden rond mentaal welzijn. Ikzelf geloof daarom dat het een meerwaarde zou zijn mochten scholen en coaches nauw gaan samenwerken om het welbevinden van jongeren op te krikken. Een gesprek met externen die niet bij het leerproces van de jongeren betrokken zijn, kan een extra stimulans zijn om problemen aan te pakken of om sneller te praten en op zoek te gaan naar hun eigen sterktes. Bovendien krijgen leerlingen die het sociaal en financieel moeilijker hebben zo ook makkelijker toegang tot hulpverlening. Financiële middelen vanuit de overheid voor de scholen in functie van mentaal welbevinden zou een goede eerste stap zijn.

Info & contact: www.hetnoorderlicht.be - info@hetnoorderlicht.be - 0474 37 31 01