POWER-UP methode

POWER-UP is een methode, ontwikkeld door Inge De Paepe van coachpraktijk Het Noorderlicht.

Tijdens mijn coaching maak ik gebruik van een vaste methodiek die niet alleen voor mij maar ook voor jou structuur geeft.

Het mooie aan deze methodiek is dat de onderdelen ervan niet zonder elkaar kunnen bestaan. Ze spelen heel hard in op elkaar en helpen om sneller stappen te zetten, om sneller in beweging te komen.

Onderaan kan je een link vinden naar elk van de stappen. Deze worden kort uitgelegd en geïllustreerd met voorbeelden.

P: Persoonlijk doel

Lees meer

O: Ontdekken en exploreren

Lees meer

W: Werkwijze

Lees meer

E: Eigen competenties

Lees meer

R: Ruggensteun

Lees meer

U: Uitvoerder

Lees meer

P: Profijt

Lees meer