Workshops

De workshops hebben als doel het coachen en begeleiden van leerkrachten of ouders in hun zoektocht naar het inspireren, uitdagen en motiveren van kinderen en jongeren.

De workshops zijn voor een volledig team, een deel van het team of een groep ouders. Een groep van maximaal 20 personen is ideaal.

Hoewel er enkele vaste ontwerpen zijn worden de workshops op maat gemaakt van de doelgroep. In samenspraak gaan we op zoek naar de nodige accenten en inhouden die zeker aan bod moeten komen.

  • Talenten gebruiken van kinderen of jongeren.
  • Talenten inzetten van leerkrachten.
  • Leerkracht als coach.
  • Ouder als coach.
  • Balans gezin-school.
  • Ouders en leerkrachten als krachtig team.

Ik hecht veel belang aan afwisseling en het leren van en met elkaar. Door luisteren/leren en toepassen vormen de workshops een ideale mix. Uiteraard is er binnen elke workshop voldoende tijd voor vragen en feedback.

Materialen, die tijdens workshop worden aangeboden, zullen op papier bezorgd worden aan de school of organisatie, die zelf instaat voor verdere verspreiding binnen de groep.

Indien je meer info of een prijsofferte wil kan je contact opnemen via het contactformulier. Samen bekijken we nadien de mogelijkheden die bij jouw vraag passen.

Wens je meer informatie? Neem gerust contact op met Inge De Paepe.

Contacteer Inge De Paepe