Diploma's - getuigschriften - certificaten

2023: Autisme-coach - omgaan met personen met Autisme

2023: ADHD-coach - omgaan met personen met ADHD

2021: ICF gecertificeerd - ACTP Integrale Coach Professional op niveau van Professional Certified coach (PCC)

2021: Certificaat voor Therapeutic Art Life Coach

2020: Certificaat Integrale Coaching Essentials - YourCoach Gent

2010: Cursus: Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in de basisschool:

  • Wat is hoogbegaafdheid?
  • Binnenklasdifferentiatie voor sterke leerlingen

Centrum voor begaafdheidsonderzoek, Antwerpen.

2008: Getuigschrift verdieping Rekencoach, Eureka onderwijs Kessel-Lo.

2007: Getuigschrift rekencoach, Eureka onderwijs Kessel-Lo.

2001: GGS Actuariële Wetenschappen, behaald met grote onderscheiding.

Eindverhandeling: “Principes en implementatie van premie- en reserveberekening voor een individuele invaliditeitsrenteverzekering” Promotor: Prof. Dr. D. van Berlaer.

2000: GAS Actuariële Wetenschappen, behaald met onderscheiding.

1995: Diploma licentiaat in de wiskunde, richting toegepaste wiskunde, behaald met onderscheiding.

Eindverhandeling: "Statistiek en kansrekening : van hoger naar secundair onderwijs" promotor : Prof. Dr. G. Crombez Grote onderscheiding.

1995: Diploma geaggregeerde voor het onderwijs in de wiskunde.

1993: Getuigschrift kandidaturen in de wiskunde.

Diploma's - getuigschriften - certificaten
Diploma's - getuigschriften - certificaten