Hoe wegen sociale media op vriendschappen bij jongeren?

28/02/2021 - 12:39

Bron: https://www.klasse.be/255068/online-vriendschap-druk/

Debra De Groot (Communicatiewetenschappen Antwerpen) onderzocht bij jongeren tussen 13 en 15 jaar wat de invloed is van sociale media op hun vriendschapsrelaties.

Enerzijds toont het onderzoek dat uit die online contacten vloeit veel positiefs voort. Onderzoek toont aan dat jongeren zich dankzij hun smartphone meer verbonden voelen met leeftijdsgenoten, en dat het hen helpt om meer diepgang in vriendschappen te brengen.

Anderzijds schept die constante bereikbaarheid hoge verwachtingen en staan vriendschappen onder extra druk. Als jongeren daar niet verstandig mee omgaan, loeren conflicten en pestgedrag om de hoek.

Dit artikel geeft duidelijk inzichten en tips hoe wij jongeren kunnen helpen en begrijpen.

https://www.klasse.be/255068/online-vriendschap-druk/