Wat is STEM?

STEM is een term die komt uit de Angelsaksische landen. Ze bestaat uit 4 componenten, namelijk Science, Technology, Engineering en Mathematics. Het grote doel van STEM is het prikkelen van kinderen en jongeren voor de domeinen wetenschap, technologie, ingenieurskunde en wiskunde.

Elk van de componenten op zich is belangrijk, toch verschilt STEM-onderwijs van wetenschapsonderwijs doordat in STEM de nodige aandacht gaat naar het verband tussen de componenten met de 'echte wereld' als basis. Wat zijn hun raakvlakken, waar ontmoeten ze elkaar, hoe zitten ze met elkaar verweven?

Meer en meer duikt ook de term STEAM of zelfs STREAM op. Bij de hoger genoemde STEM-componenten worden extra componenten Reading en Art toegevoegd. Door deze toevoeging wil men tonen dat STEM-onderwijs niet los staat van andere leergebieden.

STEM-onderwijs start niet in het secundair onderwijs, maar is al aanwezig vanaf de kleuterklas. Het belang van STEM-onderwijs binnen de kleuterklas en in het lager onderwijs mag niet onderschat worden. Daarom maakt Het Noorderlicht bewust de keuze om workshops en coaching aan te bieden voor de basisschool.

Wilt u graag het STEM-aanbod bekijken?

Aanbod STEM