Over Inge De Paepe in onderwijs

Het Noorderlicht is een initiatief van Inge De Paepe, maar wie is Inge?

Inge De Paepe

Passie voor onderwijs

Inge maakte al als jong meisje de keuze voor het onderwijs. Eerst wou ze kleuterleidster worden, nadien leerkracht lager onderwijs maar in het secundair onderwijs groeide haar voorliefde voor wiskunde. Functies, integralen, afgeleiden, goniometrie, analytische meetkunde en nog zoveel meer wisten haar te prikkelen. Het werd duidelijk, dit wou ze later doen, ze wou later mensen plezier geven in wiskunde.

Ze beëindigde haar universitaire studies Wiskunde optie Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Gent in 1995 en behaalde daarnaast ook haar pedagogisch diploma (aggregaat). Inge gaf verschillende jaren les in het secundair onderwijs in diverse richtingen. Jammer genoeg bleef het bij vervangingsopdrachten.

Er even tussenuit

Na 4 jaar schommelen tussen periodes van werkloosheid en vervangingsopdrachten besliste Inge om het onderwijs vaarwel te zeggen en een job te zoeken in 'de privé'. Om haar kansen te verhogen heeft ze gelijktijdig de bijkomende studie Actuariële Wetenschappen gevolgd. Tijdens deze studie heeft ze werken en studeren gecombineerd. Na het behalen van het diploma van deze tweejarige opleiding werd het voor Inge duidelijk dat ze het onderwijs heel erg miste. Ze miste het contact met de leerlingen, ze miste het om jonge mensen dingen bij te leren. Daarom besliste ze (na deze 'pauze' van 2 jaar) om opnieuw te solliciteren in het onderwijs.

Lerarenopleider

In 2002 kon Inge starten als lerarenopleider aan de Erasmushogeschool Brussel voor de opleiding Bachelor Lager Onderwijs. Ze werd verantwoordelijk voor het opleidingsonderdeel Wiskunde voor de 3 opleidingsjaren. In 2008 werd Inge daarnaast verantwoordelijk voor het opleidingsonderdeel Wiskundige Initiatie binnen de opleiding Bachelor Kleuteronderwijs. Naast haar lesopdracht was Inge van 2005 tot 2015 coördinator intergenerationeel werken. Een samenwerking werd opgezet tussen een lagere school KOHa De 5-Sprong en het woonzorgcentrum Sint-Jozef (Zorgnetwerk Trento vzw), beide uit Moerzeke. Deze samenwerking werd onder de naam 'Wijsheid verjaart niet' in 2012 onder meer Europees bekroond (http://www.wijsheidverjaartniet.be). Inge was binnen het departement Onderwijs & Pedagogie 5 jaar lid van de departementsraad. In 2015 stapte Inge mee in het nascholingsprogramma van Erasmushogeschool Brussel.

Als lerarenopleider heeft Inge een goede mix gevonden tussen het lesgeven en begeleiden van studenten. Ze heeft studenten zien groeien in hun kijken naar wiskunde, in hun aanpak en in hun plezier in wiskunde. Tijdens de nascholingen voor leerkrachten en het lesgeven aan de verkorte opleiding vond Inge het verrijkend om haar opgebouwde expertise binnen het lager- en kleuteronderwijs te delen met mensen uit het werkveld. Het werd voor haar duidelijk dat het begeleiden van leerkrachten iets is dat ze verder wou uitbouwen, wat resulteert in Het Noorderlicht.

Onderwijs als ouder

Haar ervaring als mama van 4 kinderen neemt Inge steeds mee. Deze ervaring leert haar als ouder te kijken naar het reilen en zeilen binnen het onderwijs dat voor haar zo vertrouwd is. De ervaring is een verrijking geweest voor de verdere aanpak en uitwerkingen van Inge haar lessen en vormingen.

Zorg

Omdat elke leerling Inge nauw na aan het hart ligt, heeft ze zich extra verdiept in zorg voor de rekenles. Zo heeft ze de opleiding Rekencoach gevolgd in het Eureka Onderwijs in Kessel-Lo en heeft ze verschillende cursussen gevolgd binnen het centrum voor begaafdheidsonderzoek in Antwerpen. Kennis en inzichten uit deze vormingen spelen een belangrijke rol in haar uitwerking van lessen en vormingen.

Toetsontwikkeling

Om haar expertise in wiskunde voor de lagere school nog verder uit te bouwen, was Inge in 2007 wetenschappelijk medewerker peilingsonderzoek wiskunde lager onderwijs aan het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en –evaluatie van de Katholieke Universiteit Leuven. Samen met 2 andere collega's was zij verantwoordelijk voor het opstellen van de toetsvragen voor de peilingstoets wiskunde lager onderwijs van 2009.

Inspireren

Van 2014 tot 2017 is Inge verantwoordelijk geweest voor de wiskundepagina's in het maandblad 'Zonnestraal' van uitgeverij Averbode. Met haar bijdrage wou ze leerkrachten inspireren om wiskunde thematisch uitdagend uit te werken.

STEM

Sinds 2012 is Inge actief in verschillende STEM-werkgroepen. In de werkgroep STEM van VLOR heeft ze meegewerkt aan het reflectie-instrument STEM (http://www.stemopschool.be). Als lid van de Community of Practice van het interENW project 'STEM voor de basis' stond Inge mee aan de basis van het model voor het STEM-onderwijs in de basisschool (http://www.stembasis.be). Sinds schooljaar 2016-2017 is Inge actief lid van de Leergemeenschap STEM+ met als doel de mogelijkheden van STEM-onderwijs als hefboom voor schoolontwikkeling in het kader van gelijke kansen te verkennen. Haar deelname aan deze verschillende werkgroepen heeft Inge haar interesse voor en expertise in STEM nog meer aangewakkerd.

Hoe kan Inge De Paepe u helpen?

Contacteer Inge vrijblijvend