Ervaring

 • Wetenschappelijk medewerker peilingsonderzoek wiskunde lager onderwijs, Centrum voor onderwijseffectiviteit- en evaluatie, KU Leuven (september 2007 tot juni 2008)
 • Verantwoordelijke wiskundepagina's Zonnestraal, uitgeverij Averbode (2014-2017)
 • Lid Community of Practice ‘STEM voor de basis!’ van het interENW project uitgevoerd wordt door het ENW AUGent i.s.m. ELAnt, NOvELLe, SoE en BEO. (2014-2016)
 • Lid Community of Practice ‘STEM+ voor de basis! Project gecoördineerd door expertisecentrum Onderwijsinnovatie VIVES hogeschool en het onderzoeks-en dienstverleningscentrum Quest van Arteveldehogeschool in opdracht van het departement Onderwijs. (sinds schooljaar 2016-2017)
 • Pedagogische domeinverantwoordelijke binnen schoolbestuur KOHa (vzw Katholiek Onderwijs Hamme) (sinds 2015)
 • Lid departementsraad Erasmushogeschool Brussel, departement Onderwijs & Pedagogie (2011-2016)
 • 3-jarige opleiding digitale fotografie en bewerking (CVO De Leerstad) (2013-2016)
 • 3 jaar opleiding houtbewerking (CVO De Leerstad)
 • Voorzitter werkgroep Kinderherberg binnen Kazou CM Waas en Dender. (2004-2009)
 • Voorzitter ouderraad KOHa De 5-Sprong afdeling Kastel. (2011-2013)
 • Vertegenwoordiger ouder in schoolraad Vrije scholen Hamme. (2004-2015)
 • Vormingsverantwoordelijke binnen ouderraad van KOHa De 5-Sprong afdeling Kastel (2004-2016)
 • Ervaring binnen speelpleinwerking en begeleiden van jeugdvakanties
 • Ervaring in geven van computercursus aan kinderen van 8 tot 12 jaar (Vakantiecursus BGJG)

Hebt u vragen? Neem vrijblijvend contact op met Inge De Paepe.

Contacteer Inge De Paepe